Inwestycja kapitałowa

O inwestycji

Zbudujmy razem pierwsze w Polsce osiedle zeroenergetycznych domów!

W pigułce:

  • Inwestycja kapitałowa, czyli nie wymaga zaangażowania,
  • Minimalna kwota inwestycji – 100 tys. zł,
  • Okres – 2,5 roku,
  • Zysk – 14% rocznie, 35% z projektu,
  • Doświadczony deweloper – ponad 10 lat, sprzedane ponad 1.000 nieruchomości o łącznej wartości blisko 300 milionów złotych.

Pierwsze osiedle zeroenergetyczne w Polsce

Projekt inwestycyjny zakłada budowę 40 nowoczesnych domów jednorodzinnych, spełniających najbardziej wymagające normy efektywności energetycznej.

Główne zalety:
● doskonała lokalizacja,
● zgodność z ekotrendami,
niskie koszty eksploatacji.

Parametry inwestycji

Powierzchnia domów – 170 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i garaż o wielkości 35 metrów kwadratowych

Powierzchnia działek – ok. 500 metrów kwadratowych

Inne udogodnienia:
● instalacja fotowoltaiczna na dachach budynków,
● rekuperacja,
● 2 miejsca postojowe w garażu i kolejne 2 na działce,
● instalacja do ładowania aut elektrycznych,
● nowoczesne materiały wykończeniowe.

Warunki inwestycji

Minimalna kwota inwestycji wynosi 100 tysięcy złotych.

Zwrot z inwestycji wynosi 13,9% w skali roku, łącznie aż 35% przez 30 miesięcy cyklu życia projektu.

Forma prawna to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

* Niniejszy dokument oraz dane i informacje w nim zamieszczone nie zawierają ani nie stanowią oferty i podane
zostały wyłącznie w celach informacyjnych. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
* Przykłady zrealizowanych już inwestycji mogą być traktowane wyłącznie jako ilustracyjne. Grupa Magmillon
zapewnia, iż dołożyła należytych starań, by zamieszczone w niniejszej publikacji informacje były rzetelne. Każda
inwestycja obarczona jest ryzykiem wynikającym m. in. ze zmian warunków rynkowych. Podejmując decyzję
o inwestycji, każdy inwestor dokonuje tego na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność, ocenia samodzielnie
swój profil ryzyka oraz strukturę swojego portfela inwestycyjnego.

Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Przedstawiona stopa zwrotu nie stanowi gwarantowanego zysku, a rzeczywisty wynik obciążony może być wieloma zewnętrznymi czynnikami ryzyka, które mogą prowadzić do uzyskania zysku niższego niż prezentowana stopa zwrotu bądź do utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Na rentowność proponowanej inwestycji może wpływać wiele czynników ryzyka, w szczególności:
▪ Zmiany trendów zakupowych na rynku nieruchomości
▪ Zmiany kosztów finansowania
▪ Zmiany koniunktury na rynku nieruchomości
▪ Zmienna sytuacja geopolityczna
▪ Zmiana koniunktury gospodarczej
▪ Zmiany cen materiałów i usług budowlanych
▪ Zmiany legislacyjne
▪ Kwestie administracyjne
▪ Kwestie prawne
▪ Zmiana polityki monetarnej

Inwestycja kapitałowa

Osiedle domów zeroenergetycznych

od 100 000 złotych
Nowa inwestycja
Opiekun inwestycji

Michał Nowakowski

inwestor@magmillon.com
601 960 177